Om oss

Vi på Pinteg drivs av visionen att alla individer ska kunna ta del av den digitala revolutionen utan att äventyra sin egen personliga integritet. Genom folkbildning och tekniska lösningar hjälper vi människor att få kontroll över sin personliga digitala integritet, och på så sätt bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Från idé till verklighet

I maj 2018 introducerades GDPR för att förbättra skyddet för medborgarnas integritet och användarnas digitala personuppgifter. Vad som hände då var att företag skrev nya villkor så att användaren i princip tvingades att acceptera dessa för att få behålla sina tjänster. På så sätt fick GDPR delvis en motverkande effekt.

Underlätta att ta kontroll

Under hösten 2018 fick Anders Fridlund en idé om att det borde finnas en motkraft till de företag som samlar persondata och säljer den vidare utan konsumenternas kännedom. Här startade idén om en teknisk lösning för att underlätta för medborgaren att ta kontroll över sin data.

Lösningen formades

Anders slog sig samman med Mattias Fernström och Patrik Persson. Det var först nu som formandet av lösningar tog riktig fart och tillsammans utvecklades dessa idéer till tjänster som nu erbjuds direkt till användaren. 2020 stärktes expertisen upp ytterligare med Per Morau. Det gör att vi kan utveckla tjänsterna vidare och möta framtida behov.

Ideons inkubator

Arbetet drivs idag av Pinteg AB under ledning av Patrik Persson. Med sin långa erfarenhet och kompetens av att utveckla verksamheter inom IoT, mobiltjänster och appar var Patrik som klippt och skuren för VD-rollen. I sitt CV har han under 20 år haft ledande befattningar inom affärsutveckling och marknadsföring, senast som marknadschef hos SONY med fokus på IoT och digitalisering. Vår verksamhet flyttade 2020 in i den kreativa miljön på Ideons inkubator i Lund.